TOIMITUSEHDOT VARJOLAN TILAN MATKAILU OY:N ASIAKASTILAISUUKSISSA

Varjolan Tilan Matkailu Oy noudattaa tilojen ja palveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Ehdot koskevat kaikkia Varjolan tarjoamia palveluita ja ovat kumpaakin osapuolta sitovia sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt sitovan varauksen. Varaaja tai varaajan nimeämä henkilö vastaa kaikista tilaisuuteen varatuista tiloista ja kustannuksista. Tilojen sekä palveluiden käytöstä ja paikalle tulevasta henkilömäärästä sovitaan varauksen yhteydessä. Mikäli tulee ilmi, että tiloja on käyttänyt useampi henkilö, kuin mitä varauksen yhteydessä on ilmoitettu, palvelun tarjoaja pidättää oikeuden laskuttaa ylimääräiset kulut varaajalta täysimääräisinä sekä mahdollisia vahingonkorvauksia.

Peruutusehdot ryhmävarauksissa 

Tilaisuuden peruutus veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen ajankohtaa
Tilaisuuden peruuntuminen 14-0 vrk ennen ajankohtaa, veloitus 100 %

Henkilömäärän vahvistus 14 vrk ennen ajankohtaa tai tilauskohtaisesti muuten sovitusti.
Varaus joka tehdään alle 14 vrk tilaisuuden ajankohtaan vahvistuu heti tai viimeistään 7 pv ennen tilaisuutta.

Ilmoittamamme hinnat edellyttävät etukäteisvarausta ja yhteislaskutusta.

Laskutusperusteet
Laskutusperusteinen henkilömäärän vahvistus 14 päivää ennen tilaisuutta.
Alle 14 päivää ennen tilaisuutta tehdyissä henkilömäärän lisäyksissä pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin lisääntyneen henkilömäärän osalta sekä neuvottelemme lisäkustannuksista tapauskohtaisesti.
Alle 14 päivää ennen tilaisuutta tehdyt henkilömäärän muutokset alaspäin laskutetaan aikaisemmin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti.

Mikäli laskua ei makseta paikan päällä, laskuille lisätään hinnaston mukaiset laskutus- ja käsittelykulut:
Laskun jakaminen 10 €/jako
Laskutuslisä 8 €/lasku
Maksuehto on 14 pv netto. Mikäli laskulle halutaan maksuehto 30 pv netto, laskulle lisätään 1,6 % käsittelykulu laskun loppusummasta.

Valmistamme tarvittavat erikoisruokavaliot etukäteisvarausten mukaan. Erikoisruokavalioista perimme lisämaksun:
3 €/päivä/erikoisruokavalio
3 €/ilta/erikoisruokavalio

Hinnat sisältävät alv:n

Sitovaa henkilömäärää edellytämme kaksi viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa ellei erikseen ole muuta sovittu.
Laskutusehtomme on 14 päivää netto.

Laskutus tehdään perustuen asiakkaan toimittamiin laskutustietoihin. Mikäli laskua joudutaan korjailemaan asiakkaan toimittamien virheellisten laskutustietojen vuoksi, Varjola on oikeutettu lisäämään laskulle laskutuslisää 20 €.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada peruuttaa Varjolaan tekemänsä varaus, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Varjolaan ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistus, poliisin tai vakuutusyhtiön pöytäkirja/lausunto.